Razvoj in obnova podeželja

Ker je območje poselitve v alpski regiji omejeno, je potrebno pristopiti k trajnostnem razvoju rabe zemljišč. Urban razvoj in obnova podeželja ima ključno vlogo pri oblikovanju trajnostnega razvoja mest in vasi. Prednost se kaže v soglasju in poklicnem načrtovanju za lokalni razvoj. 

V praksi pa je v mnogih občinah situacija precej drugačna. Zlasti manjša podeželska mesta, na omejenih ali destabilizirajočih se območjih, se soočajo z izgubo svoje osnovne funkcije (vključno s stanovanji in trgovino). To je razvidno iz porasti brezposelnosti in zapuščenih stavb v mestnih središčih, medtem ko se na obrobju ali v mestnih četrtih vse več zemljišč preusmeri v stanovanjske in poslovne namene. Po eni strani je to posledica zunanjih, strukturnih in splošnih družbenih dejavnikov, kot so demografske spremembe, spreminjanje stanovanjskih potreb ali digitalizacija v maloprodaji. Po drugi strani pa so ovire in prepreke za ciljni urban razvoj in obnovo podeželja, posledica vrzeli med znanjem in izvajanjem.

Hkrati pa postaja očitna potreba po intenzivnem vključevanju lokalnega prebivalstva in ostalih akterjev v prostoru: tam, kjer občinski akterji aktivno podpirajo razvoj v interakciji z lastniki, lokalno civilno družbo, lokalnim gospodarstvom in prebivalci, je mogoče uspešno spodbuditi življenje bivalnih in oskrbovalnih lokacij. 

Spletno orodje Impuls4Action želi akterjem zagotoviti ustrezne primere dobrih praks, projektov, metod in strokovnih rešitev na tem področju, da bi spodbudili izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj ter izboljšali urban razvoj in obnovo podeželja. Vsaka neprimerna raba zemljišč, ne samo, da ni več na voljo prihodnjim generacijam, temveč zmanjšuje kmetijska zemljišča, ki so na voljo za proizvodnjo hrane, zmanjšujejo se ekosistemske storitve in povečuje se občutljivost na podnebne spremembe. Brezposelnost in odseljevanje povzroča degradacijo mestnih in vaških središč, staranje prebivalstva, posledično pa so višji stroški za ponoven razvoj.

Vacant buildings in the Dolomiti Live region: identifying problems

The initial assessment serves as a start for a second phase of awareness raising and the creation of a joint publication, which will be realised in a further project.
la la-thumbs-up

Implementation of advanced technologies for the increase of safety in the architecture of modern residential buildings

The project is limited to earthquake and fire-resistant safety of structures and their influence on the architectural design of modern residential buildings.
la la-pencil

Safety of passive houses subjected to earthquake

The technology of passive houses used in Slovenia has been mainly transferred from West Europe or Scandinavia, where there is no seismic risk.
la la-pencil

Terraced Landscapes in Slovenia as Cultural Values

Terraced landscapes can be defined as a complex landscape system, in which natural geographical and social geographical subsystems are sensitively balanced.
la la-pencil

Green Spaces in Villages

In Alto Bellunese, the municipality of Perarolo will organise further education courses on the cultivation, use and processing of medicinal herbs and plants from the Alpine region.
la la-thumbs-up