Upravljanje z vodami

V zadnjih 120 letih so se temperature v alpski regiji zvišale za skoraj dve stopinji Celzija - približno dvakrat toliko kot svetovno povprečje. Dvig temperature ima negativne posledice za alpske ekosisteme in tla. Spremembe postajajo vse bolj opazne, zlasti v vodni bilanci tal. Marsikje se nivo podtalnice niža, suše pa so vse pogostejše in intenzivnejše. Vremenski dogodki postajajo prav tako veliko bolj nestanovitni in ekstremni. Poleg sušnih obdobij so vse pogostejše kratkotrajne močne padavine ali nevihte. Kmetijstvo v alpski regiji se že zdaj sooča z velikimi izzivi, zlasti kratkoročnimi in srednjeročnimi. Kmetje so se z različnimi ukrepi začeli prilagajati novim podnebnim razmeram.

Na področju vodne bilance tal lahko pridobljeni podnebni podatki ali napovedi, med drugim, dajo dragoceno osnovo za prihodnje prilagoditve rabe zemljišč. Na primer podnebni scenariji porazdelitve sušnih območij nudijo koristne informacije o obsegu in resnosti spremljanja suše v alpskem območju.

Projekt "Impuls4Action" daje poseben poudarek na izmenjavi informacij in izkušenj. V okviru številnih delavnic z zainteresiranimi stranmi se ne izmenjujejo samo znanstveni rezultati, temveč tudi konkretni ukrepi in primeri najboljših praks. Udeleženci številnih delavnic izmenjujejo izkušnje o konkretnih agro-tehnoloških rešitvah zlasti na področju travinja kot obliki prilagajanja spreminjajoči se vodni bilanci v tleh.

Namen spletnega orodja Impuls4Action je uporabnikom zagotoviti ustrezne primere, projekte, metode in strokovno pomoč na podro ju upravljanja z vodami, in s tem vzpodbuditi izmenjavo strokovnega znanja ter najboljših praks za trajnostno ohranjanje tal v Alpah. 

Ecosystem services of rural territories.

The ecosystem services of rural territories. Evaluation of the quality of non-urbanized territories as a measure of municipal ecosystem services. Authors: Giulio Senes, Gianpaolo Cirone - University of Milan.
la la-book

DriDanube – Drought Risk in the Danube Region

The project aimed at increasing the resilience of the society to the occurrence of drought in the Danube region, by developing a multifaceted tool for drought monitoring based on latest technology, and by
la la-pencil

European Drought Observatory

European Drought Observatory (EDO) is an online tool for European early warning, monitoring and forecasting of drought and its impacts, based on satellite data, hydro-meteorological modelling and in-situ observa
la la-check

National Reporting Network

National reporting network (NRN) acts as a way of drought impact assessment carried out through regular observations, which helps to deliver early awareness of drought damage in place.
la la-thumbs-up

CLAIMES - CLimate response of AlpIne lakes

The main objective of this three-year project (July 1, 2019 - June 30, 2022) is to find out how current climate change affects the function of alpine lakes and thereby influences the provision of ES.
la la-pencil