Partnerji

Public Institute, Maribor, Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je javni zavod, ki ga je ustanovila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija (nevladna kmetijska organizacija). Zavod z ugledom in tradicijo v razvoju slovenskega kmetijstva in svoje storitve opravlja s svetovanjem, izobraževanjem, raziskovanjem, analizami, študijami in inovacijami, ki izboljšujejo kmetijske proizvode in storitve. Z raziskovanjem, svetovanjem in razvojem dobre kmetijske prakse varujemo naravne vire, ohranjamo biotsko raznovrstnost, naravno in kulturno dediščino ter podpiramo trajnostni razvoj podeželja v regiji.

Research center, San Michele all'Adige (TN), Italy

FEM je bil ustanovljen kot Agrarni inštitut (AI) v San Michele all'Adige leta 1874, katerega namen je bil usposobiti kompetentne kmete. Edmund Mach Foundation spodbuja in izvaja raziskave, znanstvene poskuse, izobraževanje in usposabljanje ter zagotavlja tehnično pomoč in storitve podjetjem. Te dejavnosti so namenjene spodbujanju kulturne in družbeno-gospodarske rasti v kmetijskem sektorju ter razvoju gozdarskega in agro-živilskega sistema, s posebnim poudarkom na okolju in zaščiti tal v regiji Trentino.

National authority, Wien, Austria

 Institucija deluje na področju okoljskih raziskav in izvajanja. Njeni strokovnjaki pripravljajo podlage za odločanje na lokalni, regionalni in mednarodni ravni. Glavne teme so: podnebje (razvoj okolju prijaznih oblik poslovanja), krožno gospodarstvo (ekološko trajnostni procesi, proizvodnja, procesi recikliranja) in biotska raznovrstnost (zaščita biotske raznovrstnosti in ljudi). Oddelek za upravljanje tal in zemljišč pri UBA ima dolgoletne izkušnje na področju varovanja tal in razvoju novih konceptov in ukrepov pri rabi kmetijskih zemljišč.

 

Association, Bozen, Italy

Plattform Land »je združenje za poseljena podeželska območja in inteligentno rabo zemljišč iz južne Tirolske. V jeseni, leta 2013 so jo ustanovili kot interesno skupnost, s strani Združenja južnotirolskih kmetov in Združenja občin. Združenje si prizadeva za tesno mreženje in sodelovanje z organizacijami iz tujine, zlasti v alpski regiji, kot tudi z drugimi partnerji iz Južne Tirolske. Znotraj združenja sta bila ustanovljena strokovna svetovalna odbora „Podeželje“ in „Inteligentna raba zemljišč“, ki člane podpirata s strokovnim znanjem. Partner uspešno sodeluje z zbornico za  arhitekturo in koordinira upravljanje zapuščenih in izpraznjenih zgradb / prostorov v dveh južnotirolskih skupnostih. Poleg tega je član svetovalnega odbora, ki spremlja novo zakonodajo o urejanju prostora.

University, Milan, Italy

Gorska univerza (UNIMONT) je inovativno raziskovalno središče univerze v Milanu, specializirano za preučevanje vprašanj v zvezi z gorskimi območji. Zahvaljujoč zagotavljanju tečajev, namenjenih pridobivanju strokovnjakov s posebnimi kompetencami o gorskih problemih in precejšnjemu številu raziskovalnih dejavnosti, spodbuja ohranjanje in trajnostni razvoj gorskih območij s poudarkom predvsem na preprečevanju hidrogeološke nestabilnosti in varovanju vodnih virov, ohranjanje socio-kulturne in biološke raznovrstnosti, proizvodnjo značilnih in kakovostnih lokalnih proizvodov ter ohranjanje krajine, privlačne za razvoj trajnostnega turizma.

Foundation, Zernez, Switzerland

Pro Terra Engiadina je ena izmed večjih fundacij, ustanovljena leta 2009. Njen cilj  je ohranjati in promovirati vse lastnosti spodnje Engadine, za katero je značilna edinstvena pokrajina ter naravna in kulturna raznolikost. Fundacija sodeluje v različnih evropskih projektih, ki se ukvarjajo s povečanjem biotske raznovrstnosti s poudarkom na zeleni infrastrukturi. Pro Terra Engiadina je odgovorna tudi za pilotsko regijo Rhaetian-ov trikotnik Alpske konvencije.