O nas

Z RACIONALNO RABO TAL DO TRAJNOSTNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

impuls4action

Cilj projekta Impuls4Action je spodbuditi ukrepe za podporo trajnostnemu razvoju na vseh ravneh z zagotavljanjem ustreznih orodij, ozaveščanjem in iskanjem novih modelov za trajnostno zaščito tal v Alpah. Podnebna kriza povečuje potrebo po integrativnih dejavnostih in prilagojenih instrumentih za zaščito tal in razvojem zelene infrastrukture.

V treh tematskih pilotnih primerih: Upravljanje z vodami, Urbani razvoj in Mokrišča z različnimi vplivi na tla, je namen projekta zbrati podatke za zbirko orodja »LEES LAND TAKE«. Z izvedenimi delavnicami se analizirajo potrebe ciljnih skupin in ključnih deležnikov, kar je osnova za oblikovanje orodja, kot del platforme znanja (PoK).

Z ozaveščanjem na pilotnih območjih bodo sproženi ukrepi ohranitve tal in urbanega razvoja na podeželju (npr. ponovna uporaba in obnova naselij), spodbujanje upravljanja voda, specifična za alpska tla ter ustvarjanje predpogojev za regeneracijo in vzdrževanje večnamenskih mokrišč.

Vzpostavitev zbirke spletnega orodja združuje obstoječe informacije, vključuje rezultate tekočih projektov in kreira sodelovanja, od dogodkov ozaveščanja do vključitve vseh zainteresiranih strani in ključnih deležnikov. Celovit pristop k trajnostni zaščiti tal temelji na dialogu različnih zainteresiranih strani, ciljnih skupin in političnih odločevalcev na lokalni in regionalni ravni ter prispeva k izboljšanju medsebojnega razumevanja in usklajevanju interesov.

Impuls4Action povečuje kakovost življenja sedanjih in prihodnjih generacij v Alpah.