la la-check

Drought Watch

Water Management la la-tint blue
Summary

Drought Watch is a user-friendly feature-rich online tool for drought monitoring. It enables user to browse, view and examine drought datasets related to precipitation, soil moisture, vegetation status and drought impacts on soil and vegetation. Indices are updated daily, weekly or every 10 days and available from at least 2007 onward, which allows spatial and temporal view of changing drought conditions. It is possible to obtain basic statistics of selected index per unit of choice, create time series charts for specific location and export data. It also includes static maps of risk for drought occurrence.

Description

Drought Watch tool is an open interactive web application that allows a harmonised view on changing drought conditions across the entire Danube region, and wider. It provides a spatial and temporal view of the state of soil moisture and vegetation through various drought-related datasets: remote sensing products, modelled indices and static products at regional and national level. Drought indices in the tool are updated daily, weekly or every 10 days, and available from 2007 onward, or earlier. This way, they enable a cross-border unified view of changing drought conditions on a fine scale and in near-real-time across the entire region. Drought Watch also includes a user manual with additional information on diverse functionalities of the tool and on datasets background. The tool complements regular drought monitoring through indices with integrated climatological and yield loss information on drought risk areas, and weekly information on drought impacts detected on the field, all in one place. 

It is designed as a user-friendly yet feature-rich tool to strengthen the operational work in drought early warning. It is mainly designed for national authorities and drought experts, but also for other end-users such as farmers or water managers, so they can make appropriate decisions that lead to the application of relevant short-term measures. National authorities and expert services can further benefit from the possibility to integrate other national datasets into the Drought Watch tool.

 

Original language

Drought Watch je prosto dostopno spletno orodje za sprotno spremljanje razvoja suše na območju celotnega Podonavja, in tudi širše. Omogoča prostorski in časovni pogled stanja vlažnosti tal in rastlin preko različnih kazalnikov sušnih razmer. Le-ti so osnovani na podatkih daljinskega zaznavanja (sateliti) ali modeliranih vrednosti, ki se osvežujejo dnevno, tedensko ali vsakih 10 dni, na voljo pa so vsaj od leta 2007 naprej. Na ta način orodje Drought Watch omogoča enoten pogled na sušne razmere po celotnem območju Podonavja v veliki prostorski resoluciji in v skoraj realnem času. Obenem orodje vsebuje tudi priročnik za njegovo uporabo, v katerem so dodatne informacije o različnih funkcionalnostih orodja in sušnih kazalnikih. Orodje dopolnjuje sprotno spremljanje suše prek sušnih kazalcev s podatki o območjih, ki so na sušo ranljivejša zaradi klimatoloških karakteristik ali prek izgub pridelka, ter s tedenskimi informacijami o vplivih suše, ki jih s terena sporočajo zainteresirani posamezniki.

Zasnovan je kot uporabniku prijazno, a hkrati bogato orodje v pomoč operativnemu delu pri zgodnjem zaznavanju suše - predvsem državnim ustanovam in stroki s področja suše, pa tudi drugim končnim uporabnikom, kot so kmetje ali upravljavci voda, pri prilagajanju kmetijskih opravil ali sprejemanju ustreznih odločitev oz. uporabi kratkoročnih ukrepov.

 

Click here for translation

English German Italian Slovenian
Practice Info